117,00 

Trioctan Urydyny: Kluczowa Rola w Biosyntezie RNA i Nukleotydów

Wprowadzenie: Trioctan urydyny, często określana jako octanurydyna lub UMP (skrót od monofosforanu urydyny), to istotna molekuła obecna w organizmach, odgrywająca kluczową rolę w metabolizmie nukleotydów oraz w biosyntezie RNA. Poniżej przedstawiamy kompleksowy opis tej znaczącej molekuły, uwzględniając jej zastosowanie, działanie, występowanie i wyniki eksperymentów naukowych.

Zastosowanie: Trioctan urydyny znajduje szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych, jak i w przemyśle farmaceutycznym. Jest niezbędnym substratem do syntezy RNA, a także stanowi prekursor dla innych ważnych nukleotydów. Wykorzystywana jest w produkcji leków przeciwwirusowych oraz suplementów diety, które wpływają na funkcje metaboliczne organizmu.

Działanie: Trioctan urydyny pełni kluczową rolę w biosyntezie RNA, która stanowi podstawowy nośnik informacji genetycznej w komórkach. Jego udział jest niezbędny do budowy łańcuchów nukleotydowych RNA. Ponadto, trioctan urydyny jest zaangażowany w procesy energetyczne komórek, m.in. w produkcję adenozynotrifosforanu (ATP), który jest nośnikiem energii w organizmach.

Występowanie: Trioctan urydyny występuje naturalnie w organizmach jako składnik RNA. Jest obecny we wszystkich komórkach organizmów, gdzie pełni kluczową rolę w przechowywaniu i przekazywaniu informacji genetycznej. Jego obecność jest nieodzowna dla prawidłowego funkcjonowania życiowych procesów.

Wyniki Eksperymentów: Badania naukowe związane z trioctanem urydyny koncentrują się na zrozumieniu mechanizmów syntezy RNA, jego roli w procesach biologicznych oraz na poszukiwaniu nowych terapii i leków. Wyniki eksperymentów obejmują badania nad strukturą i funkcją tej molekuły, a także jej potencjalnym zastosowaniem w leczeniu różnych chorób.

Description

Trioctan Urydyny: Kluczowa Molekuła w Biochemii

Trioctan Urydyny (trójester uridyny)

Trioctan uridyny, znany również jako trójester uridyny i trójbutylanowy estr urydyny, jest organicznym związkiem chemicznym z grupy estrów nukleotydów. Jest to pochodna nukleozydu urydyny, w której grupa hydroksylowa na pozycji 2′ uległa estryfikacji trójbutanowym grupem acylowym. Strukturalnie wygląda to następująco:

 • Numer CAS: 4105-38-8
 • Czystość: ≥ 99.77%
 • Masa cząsteczkowa: 370.314 g/mol
 • Wzór chemiczny: C15H18N2O9
 • Forma: Biały proszek
 • Pakowanie: Saszetka aluminiowa
 • Temperatura topnienia: 187°C
 • Waga netto: 1000 mg
 • Zastosowanie: Środek do badań laboratoryjnych nie do spożycia.

Właściwości Trioctanu Urydyny

Trioctan uridyny jest związkiem stosunkowo mało znanym w porównaniu do innych nukleotydów. Jego modyfikowana grupa 2′-OH może wpływać na jego właściwości chemiczne i biologiczne, ale nie jest tak powszechnie badana jak inne pochodne nukleozydów.

Opis Trioctanu Urydyny

Działanie trioctanu urydyny może mieć znaczenie w badaniach biologicznych i biochemicznych. Modyfikacje chemiczne nukleotydów, takie jak esterowe grupy alkilowe, są wykorzystywane do manipulowania właściwościami i funkcjami nukleotydów w badaniach nad biologią molekularną i genetyką.

Jednak konkretna rola trioctanu urydyny w badaniach może być zróżnicowana i zależy od kontekstu eksperymentalnego oraz celu badawczego. Dalsze badania są potrzebne, aby pełniej zrozumieć jego potencjał i zastosowanie w dziedzinie nauk biologicznych.

Zastosowanie Trioctanu Urydyny

Trioctan urydyny jest związkiem chemicznym, który pełni istotną rolę w biosyntezie RNA oraz jest prekursorem dla innych nukleotydów. Ma zastosowanie w produkcji leków przeciwwirusowych, suplementów diety i w badaniach naukowych jako substrat do syntezy nukleotydów.

Działanie Trioctanu Urydyny

Trioctan urydyny jest wykorzystywany w organizmach do syntezy RNA, które pełni kluczową rolę w przechowywaniu i przekazywaniu informacji genetycznej. Jest również zaangażowany w procesy energetyczne komórek, takie jak transport energii w postaci adenozynotrifosforanu (ATP).

Występowanie Trioctanu Urydyny

Trioctan urydyny występuje naturalnie w organizmach jako składnik RNA. Jest obecny we wszystkich komórkach organizmów i jest niezbędny do zachowania życia.

Wyniki Eksperymentów z Trioctanem Urydyny

Wyniki eksperymentów związanych z trioctanem urydyny mogą obejmować badania nad mechanizmami syntezy RNA, jego rolą w procesach biologicznych oraz badania nad potencjalnymi lekami przeciwwirusowymi opartymi na strukturze nukleotydów.

Podsumowanie

Trioctan urydyny jest istotnym składnikiem biologicznym, który odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu informacji genetycznej i wielu procesach metabolicznych organizmów.

Źródła:

 1. „International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN). Recommended International Nonproprietary Names: List 65” (PDF). World Health Organization. p. 92. Retrieved 12 March 2017.
 2. „Uridine triacetate — DrugBank Page”. 12 March 2017.
 3. „Xuriden- uridine triacetate granule”. DailyMed. 16 December 2019. Retrieved 20 October 2020.
 4. „Vistogard- uridine triacetate granule”. DailyMed. 15 November 2018. Retrieved 20 October 2020.
 5. „BTG Announces FDA Approval of Vistogard (Uridine Triacetate) as Antidote to Overdose and Early Onset, Severe, or Life-Threatening Toxicities from Chemotherapy Drugs 5-Fluorouracil (5-FU) or Capecitabine”. BTG International Ltd. 11 December 2015. Retrieved 12 March 2017.

Informacja Prawna:

„Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu odczynników chemicznych, które nie są lekami, suplementami diety ani żywnością medyczną w jakimkolwiek sensie. Te specjalistyczne odczynniki są stworzone wyłącznie z myślą o celach naukowych, badawczych i laboratoryjnych. Nie są one przeznaczone do spożycia ani użytku w celach medycznych czy terapeutycznych.

Podczas korzystania z tych odczynników należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących substancji chemicznych oraz kierować się zasadami bezpieczeństwa ustalonymi przez doświadczonych specjalistów ds. laboratorium i chemii. Wszelkie udostępnione informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady ani zaleceń medycznych.”

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.