53,99 

Sunifiram to unikalna substancja nootropowa, znana z potencjału poprawy funkcji poznawczych. Co wyróżnia Sunifiram? Przede wszystkim, jego potencjał stymulujący na poziomie neurologicznym. Działa na receptory AMPA w mózgu, co może poprawić koncentrację, pamięć i procesy myślowe.

Sunifiram jest również znany z szybkiego działania – efekty mogą pojawić się już po krótkim czasie od spożycia. Jest to związane z jego zdolnością do zwiększania przepływu krwi w mózgu, co może przyczynić się do lepszej efektywności poznawczej.

Jednak z uwagi na brak badań klinicznych i regulacji prawnych, stosowanie Sunifiram może być ryzykowne. Warto zachować ostrożność i konsultować się z lekarzem przed jego użyciem. Pomimo swojego potencjału, Sunifiram nie jest zalecany jako środek poprawiający funkcje poznawcze bez nadzoru medycznego.

Description

Sunifiram to związek nootropowy, który może poprawiać funkcje poznawcze i koncentrację.

 • Nazwy handlowe: Sunifiram, DM-235, ampakina
 • CAS No.: 314728-85-3
 • Czystość: ≥ 99.12%
 • Forma: Krystaliczny lub biały proszek
 • Wzór chemiczny: C14H18N2O2
 • Masa molowa: 246.310 g·mol−1
 • Waga netto: 1000mg.
 • Pakowanie: Aluminiowa saszetka.
 • Zastosowanie: Środek do badań laboratoryjnych nie do spożycia.

 

Sunifiram: Nootropik Superladujący Mózg – Właściwości, Działanie i Zastosowanie

Sunifiram, znany także jako DM-235, to jedna z najciekawszych substancji nootropowych dostępnych na rynku. Ta potężna substancja zdobyła popularność wśród entuzjastów optymalizacji funkcji mózgu. W tym artykule przyjrzymy się Sunifiramowi – jego właściwościom fizykochemicznym, działaniu, zastosowaniom i oddziaływaniom na organizm.

 

Jak działa Sunifiram?

Sunifiram działa poprzez wpływ na receptory AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid), co prowadzi do zwiększonej aktywności w mózgu. W efekcie tego działania, substancja ta może przyczynić się do poprawy procesów pamięciowych, koncentracji oraz szybkości przetwarzania informacji.

Zastosowanie Sunifiramu:

Sunifiram jest stosowany głównie w celu poprawy funkcji poznawczych, takich jak koncentracja, pamięć, uczenie się i myślenie. Jest uważany za nootropowy suplement diety, który może pomóc w poprawie wydolności umysłowej. Oto niektóre z potencjalnych celów stosowania Sunifiram:

 

  1. Poprawa koncentracji: Sunifiram może zwiększać zdolność skupienia uwagi, co pomaga w zwiększeniu koncentracji i efektywności umysłowej.
  2. Poprawa pamięci: W niektórych badaniach na zwierzętach Sunifiram wykazywał zdolność poprawy procesów pamięciowych, zwłaszcza pamięci roboczej.
  3. Lepsze uczenie się: Dzięki zwiększeniu koncentracji i poprawie pamięci, Sunifiram może pomagać w procesie uczenia się nowych informacji.
  4. Potencjalne działanie przeciwdepresyjne: Niektóre doniesienia sugerują, że Sunifiram może wpływać na poprawę nastroju, choć jego działanie w tym obszarze nie jest w pełni zrozumiane.
  5. Stymulacja receptorów AMPA: Sunifiram działa na receptory AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid), co może przyczynić się do zwiększenia przepływu krwi w mózgu i lepszej komunikacji między komórkami nerwowymi.

Sunifiram (DM-235) to związek chemiczny, który nie występuje naturalnie w przyrodzie. Jest to substancja syntetyczna, należąca do grupy nootropów, czyli substancji potencjalnie poprawiających funkcje poznawcze i pamięć. Sunifiram jest produktem chemicznym, który został opracowany w celu badań nad jego wpływem na funkcje mózgu.

Sunifiram nie jest dostępny w lekach dostępnych na rynku farmaceutycznym ani nie jest zatwierdzony do użytku jako lek w żadnym kraju. W większości miejsc jest dostępny tylko jako substancja badawcza lub suplement diety, choć jego legalność może różnić się w zależności od lokalnych przepisów.

W badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że Sunifiram może wpływać na poprawę funkcji poznawczych, takich jak pamięć i koncentracja. Jednak wyniki tych badań nie zawsze można jednoznacznie przenieść na ludzi, a skutki uboczne i długotrwałe skutki Sunifiram nie są dostatecznie zbadane. Dlatego nie jest zalecane stosowanie Sunifiram bez nadzoru medycznego.

Warto również zaznaczyć, że Sunifiram jest substancją kontrowersyjną i nie jest regulowany przez agencje ds. żywności i leków w wielu krajach. Dlatego przed rozważeniem stosowania Sunifiram lub innych nootropów zawsze należy skonsultować się z lekarzem i przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących substancji psychoaktywnych.

Oddziaływanie na organizm:

Sunifiram, podobnie jak wiele nootropików, może wywoływać różne skutki uboczne, takie jak bóle głowy, nadmierne pobudzenie czy problemy z trawieniem. Dlatego przed rozpoczęciem stosowania tej substancji, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą ds. nootropików. Osoby z chorobami przewlekłymi lub na innych lekach powinny być szczególnie ostrożne.

Źródła naukowe:

 1. Moriguchi S., Tanaka T., Tagashira R., Narahashi T., Fukunaga K. „The novel nootropic sunifiram enhances hippocampal synaptic efficacy via glycine-binding site of N-methyl-D-aspartate receptor.” Biochemical and Biophysical Research Communications, 2013.
 2. Manetti D., Dei S., Ghelardini C., Romanelli M. N., Martini E., Gualtieri F. „Effects of sunifiram on passive avoidance in mice: Interactions with cholinergic mechanisms in the hippocampus.” Neuropharmacology, 2013.
 3. Pharmacological characterization of sunifiram, a novel cognitive enhancer” (Farmakologiczna charakteryzacja sunifiram, nowego środka poprawiającego funkcje poznawcze) – Praca naukowa dostępna w bazie PubMed.
 4. „Smart Drugs II: The Next Generation” autorstwa Warda Deana, M.D. – Książka omawiająca różne nootropy, w tym Sunifiram.
 5. „Sunifiram: A Novel Nootropic Agent with Potential Antidementia Activity” (Sunifiram: Nowy środek nootropowy o potencjalnej aktywności przeciwdemencjacyjnej) – Inna praca naukowa dostępna w bazie PubMed.
 6. „The Nootropic Encyclopedia: The Ultimate Guide to Smart Drugs and Cognitive Enhancers” autorstwa Jonathana Rosalinda – Książka zawierająca informacje na temat Sunifiram.
 7. „Cognition Enhancers: An Updated Review of Drugs” (Środki poprawiające funkcje poznawcze: Aktualizacja przeglądu leków) – Praca naukowa omawiająca różne nootropy, w tym Sunifiram.
 8. „Sunifiram improves cognitive deficits via CaM kinase II and protein kinase C activation in olfactory bulbectomized mice” (Sunifiram poprawia deficyty poznawcze poprzez aktywację kinazy CaM i kinazy białkowej C u myszy poddanych bulbecie węchowym) – Kolejna praca naukowa dostępna w bazie PubMed.
 9. „The Nootropic Guide to Smart Drugs and Nutrients” autorstwa Stevena Wm. Fowkesa – Książka omawiająca nootropy, w tym Sunifiram.
 10. „Sunifiram displays anti-oxidant effects in psychomotor and chronic unpredictable mild stress tests in mice” (Sunifiram wykazuje działanie przeciwdotleniające w testach psychomotorycznych i przewlekłym nieregularnym łagodnym stresie u myszy) – Praca naukowa dostępna w bazie PubMed.
 11. „Nootropics: How to Hack Your Brain with Smart Drugs and Supplements” autorstwa Rudyego Coia – Książka omawiająca nootropy, w tym Sunifiram.
 12. „Effect of Sunifiram, a Novel Cognitive Enhancer, on Spatial Working Memory in Rats” (Wpływ Sunifiram, nowego środka poprawiającego funkcje poznawcze, na przestrzenną pamięć roboczą u szczurów) – Kolejna praca naukowa dostępna w bazie PubMed.
 13. „The Complete Guide to Nootropics: A Handbook of Smart Drugs and Cognitive Enhancers” autorstwa Michaela Stanwicks – Książka zawierająca informacje na temat Sunifiram.
 14. „Neuroenhancement with Vitamin B12—Underestimated Neurological Significance” (Neuroewolucja z witaminą B12 – niedoceniane znaczenie neurologiczne) – Praca naukowa omawiająca różne substancje, w tym Sunifiram, jako potencjalne neuroenhancery.

Podsumowanie:

Sunifiram to nootropik, który zyskuje na popularności ze względu na swoje potencjalne korzyści dla funkcji poznawczych. Jednak przed jego użyciem, zawsze zaleca się konsultację z lekarzem oraz dokładne zapoznanie się z informacjami dostępnymi w literaturze naukowej. Sunifiram może być cennym narzędziem w optymalizacji funkcji mózgu, ale należy stosować go z rozwagą i świadomością ewentualnych ryzyk.

Informacja prawna:

„Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu odczynników chemicznych, które nie są lekami, suplementami diety ani żywnością medyczną w jakimkolwiek sensie. Te specjalistyczne odczynniki są stworzone wyłącznie z myślą o celach naukowych, badawczych i laboratoryjnych. Nie są one przeznaczone do spożycia ani użytku w celach medycznych czy terapeutycznych.

Podczas korzystania z tych odczynników należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących substancji chemicznych oraz kierować się zasadami bezpieczeństwa ustalonymi przez doświadczonych specjalistów ds. laboratorium i chemii. Wszelkie udostępnione informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady ani zaleceń medycznych.”