149,99 

Coluracetam czysta substancja chemiczna dostępna z rodziny racetamów dostępna do kupienia online. Profil Coluracetamu to wysokie powinowactwo do Choliny.

Description

Coluracetam 1000 mg

  • Czystość ≥ 99%
  • Waga netto: 1 gram
  • Numer CAS : 135463-81-9
  • Wzór cząsteczkowy: C19H23N3O3
  • Masa cząsteczkowa: 341,411 g·mol-1
  • Forma: Proszek
Opis z Angielskiej Wikipedii:
Coluracetam (INN; kod rozwojowy BCI-540; dawniej MKC-231) jest rzekomo nootropowym środkiem z rodziny racetamów.[1] Zawiera grupę chemiczną, która jest bioizosterem z rodziny 9-amino-tetrahydroakrydyny. Został pierwotnie opracowany i przetestowany przez Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation pod kątem choroby Alzheimera. Po tym, jak lek nie osiągnął punktów końcowych w swoich badaniach klinicznych, został licencjonowany przez BrainCells Inc do badań nad ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi (MDD), które zostały poprzedzone przyznaniem przez stan Kalifornia „Qualifying Therapeutic Discovery Program Grant”. 2] Wyniki badań klinicznych fazy IIa sugerują, że byłby to potencjalny lek na współistniejącą MDD z uogólnionym zaburzeniem lękowym (GAD).[3] BrainCells Inc obecnie [kiedy?] wycofuje lek w tym celu.[4] [wymagane pełne cytowanie] Może on również mieć potencjalne zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu retinopatii niedokrwiennej oraz uszkodzenia nerwu siatkówki i nerwu wzrokowego. [wymagane cytowanie medyczne]
Wykazano, że Coluracetam odwraca utratę produkcji acetylotransferazy cholinowej w jądrze przyśrodkowym przegrody środkowej szczurów narażonych na działanie fencyklidyny (PCP) i jest uważany za potencjalny lek terapeutyczny na schizofrenię.
Coluracetam zwiększa wychwyt choliny o wysokim powinowactwie (HACU), [6], który jest etapem ograniczającym szybkość syntezy acetylocholiny (ACh). Badania wykazały, że coluracetam poprawia zaburzenia uczenia się po podaniu pojedynczej dawki doustnej szczurom, które były narażone na neurotoksyny cholinergiczne. Kolejne badania wykazały, że może on wywoływać długotrwałe efekty prokognitywne u szczurów leczonych neurotoksyną cholinergiczną poprzez zmianę systemu regulacji transportera choliny.[7]Produkt wyłącznie do celów laboratoryjnych. Nie do spożycia.

Dowiedz się więcej o Coulracetamie z artykułu w języku polskim:

Coluracetam – poprawia pracę mózgu, łagodzi stany depresyjne