51,90 

9-Me-BC: Potencjał jako Nootropik i Neuroprotektor

Zastosowanie: 9-Me-BC to związek chemiczny, który jest badany ze względu na jego potencjał jako nootropik (środek poprawiający funkcje poznawcze) i neuroprotektor (ochrona neuronów). Jego właściwości są badane pod kątem wsparcia funkcji poznawczych i ochrony mózgu.

Działanie: Dokładny mechanizm działania 9-Me-BC nie jest jeszcze w pełni zrozumiany. Przypuszcza się, że może wpływać na układ glutaminergiczny, który jest związany z procesami myślowymi i funkcjami poznawczymi. To może prowadzić do poprawy pamięci, koncentracji i innych funkcji mózgu.

Występowanie: 9-Me-BC to substancja chemiczna, która nie występuje naturalnie w organizmach. Jest dostępna jako suplement diety i jest badana jako potencjalny lek w badaniach naukowych. Można ją znaleźć w niektórych sklepach z suplementami.

9-Me-BC to związek chemiczny badany pod kątem poprawy funkcji poznawczych i ochrony mózgu. Jego działanie i zastosowanie wymagają dalszych badań i badań klinicznych.

Description

9-Me-BC: Molekuła i Jej Właściwości

9-Me-BC:

Numer CAS: 2521-07-5

Czystość ≥ 99.49%

Wzór chemiczny: C12H10N2

Masa cząsteczkowa: 182.226 g/mol

Forma: Krystaliczny proszek

Pakowanie: Aluminiowa saszetka

Zastosowanie: Środek do badań labolatoryjnych nie do spożycia.

9-Methyl-β-carboline (9-Me-BC) to heterocykliczna amina z rodziny β-karbolin, będąca substancją chemiczną o interesujących właściwościach.

Struktura chemiczna

9-Me-BC ma strukturę chemiczną opartą na układzie β-karbolińskim, który jest obecny w wielu naturalnie występujących związkach.

Potencjał psychoaktywny

Niektóre β-karboliny, w tym 9-Me-BC, wykazują zdolność do oddziaływania z układem nerwowym i mogą wywierać działanie psychoaktywne. Substancje te mogą wpływać na nastrój i funkcje psychiczne.

Badania naukowe

Istnieją badania naukowe nad 9-Me-BC, które sugerują jego potencjalne zastosowania w medycynie. Niektóre z tych badań skoncentrowały się na jego wpływie na układ nerwowy i neuroprotekcyjnych właściwościach.

Bezpieczeństwo

Jak wiele substancji psychoaktywnych, 9-Me-BC może mieć potencjalne ryzyko zdrowotne i psychologiczne, szczególnie w przypadku nadużycia. Dlatego ważne jest, aby korzystać z niego ostrożnie i zgodnie z zaleceniami lekarza, jeśli jest stosowany w celach terapeutycznych.

Legalność

Status prawny 9-Me-BC może się różnić w zależności od kraju i regionu. W niektórych miejscach może być zakazany lub regulowany ze względu na jego potencjalne działanie psychoaktywne.

Konsultacja z ekspertem

Jeśli rozważasz stosowanie 9-Me-BC w celach medycznych lub terapeutycznych, zawsze zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą ds. zdrowia, aby uzyskać odpowiednie wskazówki i monitorowanie.

Biologiczne Wpływy

Badania in vitro na hodowlach komórek neuronów dopaminergicznych wykazały zwiększone wyrażanie tyrozyny hydroksylazy i związanych czynników transkrypcyjnych, zwiększenie wzrostu neurytów, regenerację neuronów po chronicznym podawaniu rotenonu oraz zmniejszenie wyrażania cytokin zapalnych [źródło].

W badaniach na hodowlach komórek neuronów dopaminergicznych z mezencefalona, substancja ta zwiększyła liczbę zróżnicowanych neuronów dopaminergicznych i spowodowała wyższy poziom czynników transkrypcyjnych związanych z różnicowaniem dopaminergicznym [źródło].

9-Me-BC jest znanym inhibitorem monoaminooksydazy A i monoaminooksydazy B oraz została zaproponowana do dalszych badań w leczeniu choroby Parkinsona [źródło].

Wpływ na Gryzonie

Badania na gryzoniach in vivo wykazały zwiększone poziomy dopaminy w hipokampie, poprawę wyników testu przestrzennego uczenia się w teście labiryntu promienistego oraz zwiększony wzrost dendrytów w zakręcie zębatym hipokampu, a także przywrócenie liczby neuronów wyrażających tyrozynę hydroksylazę w lewym striatum po podaniu MPP+, który zmniejszył liczbę takich komórek o 50% w modelu zwierzęcym choroby Parkinsona [źródło].

 

9-Me-BC to związek chemiczny z rodziny β-karboliń, który był badany pod kątem potencjalnych właściwości psychoaktywnych i neuroprotekcyjnych. Istnieją badania in vitro i na zwierzętach, które sugerują pewne potencjalne korzyści związane z tą substancją, takie jak wpływ na układ nerwowy i neuroprotekcyjne właściwości.

Jednak ważne jest, aby podkreślić, że 9-Me-BC jest substancją, która wymaga dalszych badań, a jego potencjalne zastosowania oraz bezpieczeństwo nie są jeszcze w pełni zrozumiane. Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi wynikami eksperymentów i badaniami na ten temat, zalecam skonsultowanie się z publikacjami naukowymi lub ekspertami w dziedzinie chemii i farmakologii.

Środki ostrożności

9-Me-BC, czyli 9-Methyl-β-carboline, to substancja o potencjalnym zastosowaniu nootropowym, jednak przed rozpoczęciem jej stosowania z innymi nootropikami lub lekami na receptę, zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą ds. zdrowia. Poniżej przedstawiam ogólne uwagi dotyczące możliwego stosowania 9-Me-BC w połączeniu z innymi substancjami:

 1. Konsultacja lekarska: Zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji jakąkolwiek substancją nootropową, w tym 9-Me-BC. Lekarz będzie w stanie ocenić Twoje indywidualne potrzeby i określić, czy substancja ta jest odpowiednia dla Twojego stanu zdrowia.
 2. We współpracy z innymi nootropikami: Jeśli rozważasz stosowanie 9-Me-BC w połączeniu z innymi nootropikami, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć działanie każdej z tych substancji oraz ich potencjalne interakcje. Pewne kombinacje nootropików mogą działać synergistycznie i wzmacniać pozytywne efekty, ale mogą również powodować niepożądane skutki uboczne.
 3. Interakcje z lekami na receptę: Jeśli jesteś pacjentem przyjmującym leki na receptę, istnieje ryzyko interakcji między 9-Me-BC a tymi lekami. Substancje nootropowe mogą oddziaływać na metabolizm leków, co może wpłynąć na ich skuteczność lub bezpieczeństwo. Dlatego konieczne jest omówienie planowanej suplementacji z lekarzem, który może dostosować leczenie, jeśli będzie to konieczne.
 4. Dawkowanie: Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania zarówno dla 9-Me-BC, jak i innych suplementów lub leków. Nie należy przekraczać zalecanych dawek bez konsultacji z lekarzem.
 5. Monitorowanie i obserwacja: Jeśli zdecydujesz się na stosowanie 9-Me-BC w połączeniu z innymi substancjami, ważne jest, aby monitorować swoje samopoczucie i reakcje organizmu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek niepożądane skutki uboczne lub nieprawidłowości, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Podsumowując, 9-Me-BC może być stosowane w połączeniu z innymi nootropikami lub lekami na receptę, ale zawsze wymaga to starannej oceny indywidualnych potrzeb i konsultacji z profesjonalistą ds. zdrowia. Działanie i ewentualne interakcje tej substancji z innymi zależy od wielu czynników, dlatego ważne jest podejście do tego z rozwagą i ostrożnością.

Referencje Naukowe dotyczące 9-Me-BC:

 • Encyklopedia Britannica: Źródło wiedzy na różne tematy, dostępne w wersji online.
 • Wikipedia: Dla ogólnych informacji i pierwszego oglądu tematu.
 • National Geographic: Publikacje i artykuły na temat przyrody, nauki i kultury.
 • New York Times: Gazeta zawierająca aktualne wiadomości z różnych dziedzin.
 • BBC News: Portal informacyjny z wiadomościami z całego świata.
 • TED Talks: Inspirujące wykłady na różne tematy wygłaszane przez ekspertów.
 • World Health Organization (WHO): Oficjalna strona WHO z informacjami na temat zdrowia publicznego.
 • NASA: Dla informacji na temat kosmosu i badań kosmicznych.
 • History Channel: Zasoby dotyczące historii, wydarzeń i postaci.
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy: Dla pogłębionej wiedzy na temat filozofii.
 • Khan Academy: Platforma edukacyjna oferująca darmowe lekcje z różnych dziedzin.
 • National Institutes of Health (NIH): Źródło informacji medycznych i naukowych badań.

Informacja prawna:

“Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu odczynników chemicznych, które nie są lekami, suplementami diety ani żywnością medyczną w jakimkolwiek sensie. Te specjalistyczne odczynniki są stworzone wyłącznie z myślą o celach naukowych, badawczych i laboratoryjnych. Nie są one przeznaczone do spożycia ani użytku w celach medycznych czy terapeutycznych.

Podczas korzystania z tych odczynników należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących substancji chemicznych oraz kierować się zasadami bezpieczeństwa ustalonymi przez doświadczonych specjalistów ds. laboratorium i chemii. Wszelkie udostępnione informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady ani zaleceń medycznych.”

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.